Thông tin về Chi Hội PATA Việt Nam

Đặt vé máy bay

logo-doitac-pata

Hiệp hội du lịch Châu Á – Thái Bình Dương (PATA) được thành lập từ năm 1951. Đây là một tổ chức du lịch quốc tế có uy tín cao trên thế giới với sự tham gia của trên 2.100 thành viên và 82 Chi hội. Chức năng chính của PATA là phát triển sản phẩm và hỗ trợ xúc tiến du lịch vì mục tiêu phát triển lâu dài của ngành du lịch và của các hội viên.

Năm 1994, được sự đồng ý của Chính phủ và của Tổng cục Du lịch, được PATA TW chấp thuận, Chi hội PATA Việt Nam chính thức được công nhận và là một bộ phận của Hiệp hội du lịch Châu Á – Thái Bình Dương.

Chi hội PATA Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp trong đó thành viên là các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực du lịch, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, liên kết tự nguyện nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác và giúp nhau cùng phát triển theo pháp luật nhà nước Việt Nam và phù hợp với điều lệ Hiệp hội PATA.

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, từ chỗ ban đầu chỉ có 19 hội viên, đến nay Chi hội đã kết nạp được gần 200 hội viên, hầu hết là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn, vận tải… trên cả nước.

MỨC ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH CỦA HỘI VIÊN CHI HỘI

1.Lệ phí gia nhập Chi hội (đóng 1 lần khi xin gia nhập): 50 USD/ Thành viên

2. Mức đóng niên liễm: (đóng vào đầu tháng 1 hàng năm)
Mức đóng góp tài chính được tính dựa trên doanh thu năm trước của từng Hội viên, cụ thể như sau:

Doanh thu (tỷ đồng) Mức đóng góp tối thiểu (USD/năm)
Dưới 10 100
Từ 10 đến dưới 20 200
Từ 20 đến dưới 50 300
Từ 50 đến dưới 100 400
Từ 100 đến dưới 150 700
Từ 150 trở lên 1000

 Thông tin cá nhân
Điện thoại
Fax
Thông tin đăng ký vé máy bay
Số lượng khách
Liên hệ phòng vé: (+84-8) 3551 1820 (10 lines)
Sending