Hiệp Hội Du Lịch TP.HCM (HTA)

Đặt vé máy bay

logo-doitac-hta

Được thành lập vào ngày 8/09/2004 đến nay Hiệp hội Du Lịch TP. Hồ Chí Minh đã có 03 lần tổ chức Đại hội với số Hội Viên là 122 pháp nhân, nếu tình cả số lượng các hội viên là thể nhân trong các Hội và Câu lạc bộ sẽ hơn 1000 thành viên, sinh hoạt tại các Ban, Hội và các câu lạc bộ nghề nghiệp ( riêng hội đầu bếp chuyên nhiệp Sài Gòn đã có 707 Hội viên). Có 06 Ban hoạt động chuyên đề , 06 Hội và 06 Câu Lạc bộ trực thuộc.

Các Ban (06):

1/ Ban Tổ chức, phát triển Hội viên
2/ Ban Tài chánh – Tương trợ XH
3/ Ban Vận động tài trợ
4/ Ban đào tạo
5/ Ban Thông tin, quảng bá tiếp thị, quan hệ quốc tế.
6/ Ban nghiên cứu & phát triển sản phẩm du lịch.

Các Hội và CLB (06 Hội và 06 CLB)

1/ Hội Đào Tạo
2/ Hội Lữ Hành,Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Du lịch.
3/ Hội Khách Sạn
4/ Hội Bartende
5/ Hội Sommelier Sài gòn
6/  Hội Đầu Bếp Chuyên nghiệp Sài gòn

  • CLB Bếp Trẻ
  • CLB Bếp Hoa.
  • CLB Ẩm thực Việt
  • CLB điêu khắc rau quả
  • CLB Du thuyền Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh


Thông tin cá nhân
Điện thoại
Fax
Thông tin đăng ký vé máy bay
Số lượng khách
Liên hệ phòng vé: (+84-8) 3551 1820 (10 lines)
Sending