Hội Doanh nghiệp Trẻ TP.HCM (YBA)

Đặt vé máy bay

logo-doitac-yba

Hội doanh nhân trẻ Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức nghề nghiệp của những nhà Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng: Hội thực hiện đoàn kết, tập hợp các nhà Doanh nghiệp trẻ, các nhà quản lý trẻ trong các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.
Gần 1000 hội viên.Thông tin cá nhân
Điện thoại
Fax
Thông tin đăng ký vé máy bay
Số lượng khách
Liên hệ phòng vé: (+84-8) 3551 1820 (10 lines)
Sending