114 lượt xem

Đoàn CaravanVN chuẩn bị ra khỏi địa phận Hà Giang để về Lào Cai. Vẫn còn những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn tầm mắt đã, đang và sắp chín. Chia tay Ruộng Bậc Thang Hoàng Su Phì, ngày mai ta cùng đến Ruộng Bậc Thang Ý Tý nhé.

Hình-ảnh-ruộng-bậc-thang-Hoàng-Su-Phì 01

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đang mùa xanh mướt

 

hinh-anh-crv-tay-bac-ruong-bac-thang-hoang-su-phi-140902

Suốt cung đường Caravan Tây Bắc Mùa Lúa Chín không thể thiếu hình ảnh ruộng bậc thang từ xanh mướt đến chín vàng ươm

NGÀY 05 (14/09/2020, thứ hai): HÀ GIANG – HOÀNG SU PHÌ – BẮC HÀ – LÀO CAI

hinh-anh-crv-tay-bac-ruong-bac-thang-hoang-su-phi-140903

Ruộng bậc thang xanh mướt ven đường từ cung Hà Giang về Lào Cai

 

hinh-anh-crv-tay-bac-ruong-bac-thang-hoang-su-phi-140904

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đang rực màu xanh mướt mát uốn lượn cong cong.