Tổng cục Du lịch góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Đặt vé máy bay

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng cục Du lịch cho rằng với vị trí của ngành Du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, cần giữ lại Điều 42 của Hiến pháp năm 1992.

gop y du thao sua doi hien phap tu tong cuc du lich

Tổng cục Du lịch góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Điều 42 của Hiến pháp 1992 (nhà nước và xã hội phát triển du lịch, mở rộng hoạt động du lịch trong nước và quốc tế) là một trong số 23 điều không có trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Tổng cục DL Việt Nam cho rằng, cần phải giữ nguyên điều 42 trong Hiến pháp vì phát triển du lịch không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, đáp ứng đời sống tinh thần của người dân mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam. Du lịch luôn được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc từ Đại hội IV cho đến Đại hội XI, vai trò của ngành DL ngày càng được quan tâm sâu sắc hơn qua các văn kiện đại hội Đảng.

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2012, DL Việt Nam đón 6,847 triệu lượt khách quốc tế, 32,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 160.000 tỷ đồng.

Theo: VietnamtourismThông tin cá nhân
Điện thoại
Fax
Thông tin đăng ký vé máy bay
Số lượng khách
Liên hệ phòng vé: (+84-8) 3551 1820 (10 lines)
Sending