Quảng Nam: Lồng ghép văn hoá và du lịch

Đặt vé máy bay

Dự án với sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội hướng đến mục tiêu tổng quát gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa; Nâng cao kỹ năng và kiến thức cho người dân địa phương về du lịch bền vững; Kích thích nhu cầu chi tiêu của khách du lịch và phát triển các dịch vụ có liên quan, tạo công ăn việc làm, giảm nghèo ở các vùng khó khăn. Tạo cho Quảng Nam cùng với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế là một điểm đến chung cho du khách trong nước và quốc tế.

long ghep van hoa du lich tai quang nam

Lồng ghép văn hóa du lịch tại Quảng Nam

Chiến lược sẽ được triển khai thành 3 giai đoạn với các mục tiêu ưu tiên cụ thể, theo đó, từ nay đến năm 2012 sẽ đảm bảo tính bền vững của ngành du lịch bao gồm các hoạt động bảo vệ và tu bổ các điểm du lịch quan trọng, hỗ trợ các sản phẩm du lịch bền vững hơn, cải thiện việc lập kế hoạch du lịch, chính sách và nội quy; tăng cường sự hợp tác và điều phối tổng thể của các bên liên quan.

9 vấn đề chính sẽ được triển khai thực hiện như: Tính bền vững của di sản. Sự tham gia của cộng đồng vào ngành du lịch. Công tác bảo tồn văn hóa hướng tới giảm nghèo và cải thiện sinh kế. Tính bền vững về môi trường. Tăng cường và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa. Tiếp thị và xúc tiến du lịch văn hóa. Chiến lược truyền thông cung cấp thông tin và diễn giải. Phát triển nguồn nhân lực du lịch. Lập kế hoạch và phát triển khu vực biển và bờ biển,…

Chiến lược đặc biệt nhấn mạnh đến sự tham gia, phối hợp của cộng đồng trong hoạt động du lịch như tổ chức chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về những vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển du lịch. Đề xuất cơ chế khuyến khích, đem lại những cơ hội tốt hơn cho cộng đồng địa phương tham gia vào các hoạt động kinh doanh du lịch.Thông tin cá nhân
Điện thoại
Fax
Thông tin đăng ký vé máy bay
Số lượng khách
Liên hệ phòng vé: (+84-8) 3551 1820 (10 lines)
Sending