Vài hình ảnh hành Trình Theo Chân Bác – Những Ngày Đầu Bác Ở Sài Gòn

Đặt vé máy bay

Một Vài Hình Ảnh Của Hành Trình Theo Chân Bác

Du lá»

Bến Nhà Rồng Buổi Sớm

Du lá»

Chuẩn Lễ Dâng Hương Lên Bác Tại Phòng Tưởng Niệm – Bến Nhà Rồng

Du lá»

Dâng Hoa lên Bác Tại Nhà Tưởng Niệm – Bến Nhà Rồng

Du lá»

Các Thành Viên Đoàn Hành Trình Theo Chân Bác – Trước giờ xuất phát

Du lá»

Điểm Dừng Chân Đầu Tiên Của Bác Khi Đến Sài Gòn – 185/1 Cô Bắc – Nhà Cụ Lê Văn Đạt.

Du lá»

Điểm Dừng Chân Thứ hai trong Hành trình – Số 05 Châu Văn Liêm – Trụ Sở Chính của Liên Thành Thương Quán – Nơi Bác đã ở gần 3 tháng để đi học.

Du lá»

Chị Đinh Thị Nguyệt – Đang giới thiệu Về Bác Trong Những Ngày Bác Ở Sài Gòn cho thành viên Đoàn Hành trình

Du lá»

Thành Viên Đoàn Hành Trình Theo Chân Bác – Chụp ảnh lưu niệm tại Số 05 Châu Văn Liêm.

Du lá»

Điểm dừng thứ 3 của đoàn Hành trình: Tại Phòng Truyền Thống Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng – Nơi Bác đã học nghề trước khi lên đường tìm đường cứu nước.

Du lá»

Các Thành Viên Tham quan Phòng Truyền Thống Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Du lá»

Các Thành Viên Đoàn Hành trình Theo Chân Bác Chụp hình lưu niệm trước nhà truyền thống Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.

Du lá»

Điểm dừng thứ 4 của đoàn Hành trình:Các Thành Viên Đoàn Hành Trình Theo Chân Bác tại Phòng truyền Thống Công ty CP Nước Mắm Liên Thành.

Du lá»

Chị Ngô Hoàng Mai – Phó Giám Đốc Thường Trực Cty CP Nước Mắm Liên Thành giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Liên Thành Thương Quán từ năm 1906 đến nay.

Du lá»

Thành Viên Đoàn Hành Trình Dâng Hương lên Các Vị Tiền Khai sáng Liên Thành Thương Quán.

Du lá»

Chị Ngô Hoàng Mai giới thiệu bộ ghi chép về Liên Thành Quán Từ ngày khai sáng.

Du lá»

Thành Viên Đoàn Hành trình chăm chú đọc các thông tin được các Cụ ghi chép tay nhưng chữ đẹp như được đánh máy.

Du lá»

Điểm dừng thứ 5 của đoàn Hành trình: Các Thành Viên Hành Trình nghe giới thiệu về Bác tại Bến Nhà Rồng.Thông tin cá nhân
Điện thoại
Fax
Thông tin đăng ký vé máy bay
Số lượng khách
Liên hệ phòng vé: (+84-8) 3551 1820 (10 lines)
− 4 = 1