banh canh phan rang

Bánh canh Sài Gòn toàn dòng F

Cách đây mấy hôm gặp lại “bạn cũ”, nhưng không biết nên gọi là “ông bạn” hay “bà bạn”, vì tiếng Việt không có giới tính dành cho thứ bạn này. Trong tự điển Wikipedia […]

Xem chi tiết »