vi tri chua hang o chau doc

Vãn cảnh chùa Hang

Chùa nằm trên triền phía tây núi Sam, thuộc thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, là một trong bốn di tích văn hóa lịch sử của núi Sam.   Theo VNE

Xem chi tiết »