Cho tinh Khau Vai

Đi chợ tình Khâu Vai

Nghe nói vào tháng 3 âm lịchở Hà Giang có phiên chợ tình Khâu Vai rất nổi tiếng. Chúng tôi gồm một số bạn bè từ TP.HCM và Nha Trang sẽ tập trung ra Hà Nội đi cùngmột bạn ngoài đấy

Xem chi tiết »