Du lich den Hi Lap

Quyến rũ Hi Lạp

Đón gần 20 triệu du khách hàng năm, du lịch là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Hy Lạp và đóng góp tới 15% GDP, đồng thời tạo ra nhiều việc làm cho người dân nơi đây.

Xem chi tiết »