bui tre ben mep ho guom

Hồ Gươm, mùa thu 999

Bất cứ ai và đang sống ở đâu, là người Việt, đều muốn về Hà Nội. Và khi đã đặt chân tới đất này đều muốn đến hồ Gươm. Có người còn bảo chưa tới […]

Xem chi tiết »