Hoang Su Phi

Ngắm thu ở Hoàng Su Phì

Hoàng Su Phì vẫn còn rất sơ nguyên, chưa bị "du lịch hóa" như những Sa Pa, Bắc Hà. Đây là nơi lưu giữ hầu như còn nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc Nùng, Dao, Mông...

Xem chi tiết »