festival hoa da lat

Đà Lạt – Festival Hoa 2007

Hội chợ triển lãm hoa quốc tế được tổ chức tại Công viên hoa Đà Lạt với 100đơn vị ở 24 tỉnh, thành và 7 quốc gia Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, […]

Xem chi tiết »