Dong cua du lich Bach Ma

Đóng cửa du lich Bạch Mã

Thông tin mới nhất cho hay từ năm 2011 đến đầu 2013, Vườn Quốc gia Bạch Mã đóng cửa tất cả các hoạt động du lich. Còn trong tương lai, hoạt động du lich Bạch Mã […]

Xem chi tiết »