matrimandir o trung tam auroville

Thành phố rạng đông

Auroville là thành phố nhỏ ở quận Viluppuram thuộc bang Tamil Nadu, phía Nnam Ấn Độ, còn có một cái tên khác là “Thành phố rạng đông” (city of dawn). Auroville có nghĩa là nơi […]

Xem chi tiết »