Lịch khởi hành

 

 

STT TÊN TOUR KHỞI HÀNH HẠNG VÉ GIÁ VÉ PHỤ THU ĐẶT VÉ
GIÁ TOUR PHƯƠNG TIỆN PHÒNG ĐƠN NGOẠI QUỐC
LỄ TẾT
1 TET_DT (1
Ngày – 0 Đêm)


ĐỒNG THÁP – GÁO GIỒNG

ĐI, VỀ: XE 

20, 21, 24, 26, 28/2/201… Tiêu chuẩn 750.000 Đã bao gồm 0 50.000 ĐẶT
2 TET_TC-GG (2 Ngày – 1 Đêm)

TRÀM CHIM – GÁO GIỒNG

ĐI, VỀ: XE

7, 20, 22, 24, 26, 28/2/2.. KS 2 sao 1.668.000 Đã bao gồm 250.000 100.000 ĐẶT
3 TET_CD-LX
(2
Ngày-1 Đêm)


CHÂU
ĐỐC – LONG XUYÊN, TẾT

ĐI, VỀ: XE

20,22,24,26,28/2/201… KS
2 sao
1.725.000 Đã
bao gồm
250.000 100.000 ĐẶT
4 TET_TG
(1 Ngày-0 Đêm)


TIỀN GIANG –
TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

20,21,24,26,28/2/201… Tiêu
chuẩn
586.000 Đã
bao gồm
0 50.000 ĐẶT
5 TET_CT
(2
Ngày-1 Đêm)


CẦN THƠ – TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

20,21,24,26,28/2/201… KS
3 sao
1.698.000 Đã
bao gồm
250.000 100.000 ĐẶT
6 TET_DBSCL6 (6
Ngày-5 Đêm)


CHÂU
ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC
LIÊU- CẦN THƠ, TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

20,22,24,26,28/2/201… Đạt
chuẩn
5.505.000 Đã
bao gồm
1.200.000 300.000 ĐẶT
7 TET_DBCSL7
(4
Ngày-3 Đêm)


VĨNH LONG-
RACH GIÁ- CÀ MAU- CẦN THƠ , TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

20,22,24,26,28/2/201… KS
3 sao
3.862.000 Đã
bao gồm
850.000 200.000 ĐẶT
8 TET_DBSCL1 (4
Ngày-3 Đêm)


CHÂU
ĐỐC- HÀ TIÊN- CẦN THƠ, TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

20,22,24,26,28/2/201… Đạt
chuẩn
3.084.000 Đã
bao gồm
700.000 200.000 ĐẶT
9 TET_RG-PQ (3 Ngày-2
Đêm)


PHÚ
QUỐC – TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

20,22/2/2015 Đạt
chuẩn
4.220.000 Đã bao gồm 700.000 150.000 ĐẶT VÉ
KS
3 sao
4.920.000 1.400.000
10 TET_PQ (3
Ngày-2 Đêm)


PHÚ
QUỐC – TẾT ( VN AIR, VÉ ĐOÀN)

ĐI, VỀ:
MÁY BAY 

22,24/2/2015 Đạt
chuẩn
2.660.000 Máy
bay

3.670.000

700.000 150.000 ĐẶT
10A TET_PQ
(3
Ngày-2 Đêm)


PHÚ
QUỐC – TẾT ( JET STAR AIR, VÉ ĐOÀN)

ĐI, VỀ:
MÁY BAY 

20/2/2015 KS
2 sao
2.898.000 Máy
bay

3.728.000

700.000 150.000 ĐẶT
11 TET_BL3 (4 Ngày-3
Đêm)


MADAGUI – BẢO
LỘC – ĐÀ LẠT , TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

22/2/2015 Lễ
Tết 2*

P4 khách

3.188.000 Đã bao gồm 900.000 200.000 ĐẶT VÉ
Lễ
Tết 2*

P3 khách

3.218.000 900.000
Lễ
Tết 2*

P2 khách

3.278.000 900.000
12 TET_DL5 (3 Ngày-2
Đêm)


ĐÀ
LẠT – TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

20,23/2/2015 Lễ
Tết 2*

P4 khách

2.298.000 Đã bao gồm 600.000 150.000 ĐẶT VÉ
Lễ
Tết 2*

P3 khách

2.338.000 600.000
Lễ
Tết 2*

P2 khách

2.398.000 600.000
Lễ
Tết 3*

P4 khách

2.857.000 980.000
Lễ
Tết 3*

P3 khách

2.917.000 980.000
Lễ
Tết 3*
2.977.000 980.000
12A TET_DL5 (3 Ngày-2
Đêm)


ĐÀ
LẠT – TẾT

ĐI, VỀ:
XE 

27/2/2015 Lễ
Tết 2*

P4 khách

2.098.000 Đã bao gồm 400.000 150.000 ĐẶT VÉ
Lễ
Tết 2*

P3 khách

2.138.000 400.000
Lễ
Tết 2*

P2 khách

2.198.000 400.000
KHUYẾN MÃI
13 KM_SG-MN_CG
(1
Ngày-0 Đêm)


CẦN GIỜ –
KHUYẾN MÃI

ĐI, VỀ:
XE 

11/1/2015 Tiêu
chuẩn
495.000 Đã
bao gồm
0 50.000 ĐẶT
14 KM_SG-MN_ÐT (1 Ngày-0
Đêm)


ĐỒNG
THÁP – GÁO GIỒNG

ĐI, VỀ:
XE 

18/1/2015 Tiêu
chuẩn
495.000 Đã
bao gồm
0 50.000 ĐẶT
15 KM_SG-MN_CT (2 Ngày-1
Đêm)


CẦN THƠ –
KHUYẾN MÃI

ĐI, VỀ:
XE 

10,17,24,31/1/2015 Đạt
chuẩn
1.295.000 Đã bao gồm 250.000 100.000 ĐẶT VÉ
KS
4 sao
1.420.000 700.000
TIẾT KIỆM
16 TK_SG-MTTN_ÐL1 (4 Ngày-3
Đêm)


ĐÀ
LẠT- VƯỜN DÂU – LÀNG HOA

ĐI, VỀ:
XE 

15,22/1/2015 Đạt
chuẩn
2.188.000 Đã
bao gồm
375.000 200.000 ĐẶT
TOUR HOT
17 SG-MN_TG-BT
(1
Ngày-0 Đêm)


TIỀN GIANG –
BẾN TRE

ĐI, VỀ: XE

11,18/1/2015

1,8,15/2/2015

Tiêu
chuẩn
586.000 Đã
bao gồm
0 50.000 ĐẶT
18 SG-MN_VL (1
Ngày-0 Đêm)


VĨNH LONG

ĐI, VỀ: XE

11,18,25/1/2015 Tiêu
chuẩn
876.000 Đã
bao gồm
0 50.000 ĐẶT
19 SN-MN_ÐT
(1
Ngày-0 Đêm)


ĐỒNG
THÁP – GÁO GIỒNG

ĐI, VỀ: XE

11,25/1/2015 Tiêu
chuẩn
750.000 Đã
bao gồm
0 50.000 ĐẶT
20 SG-MN_CT (2 Ngày-1
Đêm)


CẦN THƠ

ĐI, VỀ: XE

KS
3 sao
1.698.000 Đã bao gồm 250.000 100.000 ĐẶT VÉ
KS
4 sao
2.298.000 700.000
TOUR MỚI
21 SG-MTTN_DN-HA-H-TD (5 Ngày-4
Đêm)


ĐÀ
NẴNG – HUẾ – THIÊN ĐƯỜNG ( TOUR MỚI )

ĐI, VỀ:
MÁY BAY

8,10,17,17,22,24,31/…

7,14,21/2/2015

KS
3 sao
5.078.000

Máy
bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

975.000 ĐẶT
KS
4 sao
6.078.000 1.875.000 ĐẶT
22 SG-MTTN_DN-HA-H (4 Ngày-3
Đêm)


ĐÀ
ĐẴNG – HỘI AN – HUẾ ( TOUR MỚI )

ĐI, VỀ:
MÁY BAY 

8,10,17,17,22,24,31/…

7,14,21/2/2015

KS
3 sao
4.178.000

Máy
bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

675.000 ĐẶT
KS
4 sao
5.178.000 1.375.000 ĐẶT
23 SG-MTTN_H-TD-DN-HA (5 Ngày-4
Đêm)


HUẾ –
THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – HỘI AN ( TOUR MỚI )

ĐI, VỀ:
MÁY BAY

10,12,19,19,24,26/1/…

2,9,16,23/2/2015

KS
3 sao
5.078.000

Máy
bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

975.000 ĐẶT
KS
4 sao
6.078.000 1.875.000 ĐẶT
24 SG-MTTN_-H-TD-DN-HA.2
(4
Ngày-3 Đêm)


HUẾ –
THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – HỘI AN ( TOUR MỚI )

ĐI, VỀ:
MÁY BAY

10,12,19,19,24,26/1/…

2,9,16,23/2/2015

KS
3 sao
4.178.000

Máy
bay

từ

1.351.000

đến

4.340.000

675.000 ĐẶT
KS
4 sao
5.178.000 1.375.000 ĐẶT
25 SG-MTTN_DN-H-TD (4 Ngày-3
Đêm)


ĐÀ
NẴNG – HUẾ – THIÊN ĐƯỜNG ( TOUR MỚI )

ĐI, VỀ:
MÁY BAY 

9,11,18,18,23,25/1/2…

1,8,15,22/2/2015

KS
3 sao
4.178.000

Máy
bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

675.000 ĐẶT
KS
4 sao
5.178.000 1.375.000 ĐẶT
26 SG-MTTN-DN-H (3 Ngày-2
Đêm)


ĐÀ
NẴNG – HUẾ ( TOUR MỚI )

ĐI, VỀ:
MÁY BAY

9,11,18,18,23,25/1/2…

1,8,15,22/2/2015

KS
3 sao
3.278.000

Máy
bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

450.000 ĐẶT
KS
4 sao
4.278.000 900.000 ĐẶT
KS
4 sao
9.678.000 3.135.000 ĐẶT
KS
4 sao
16.376.000 4.725.000 ĐẶT