Lịch khởi hành

STT TÊN TOUR KHỞI HÀNH HẠNG VÉ GIÁ TOUR ĐẶT VÉ
LỄ TẾT
1 TET_DT (1 Ngày – 0 Đêm)

ĐỒNG THÁP – GÁO GIỒNG

ĐI, VỀ: XE 

20, 21, 24, 26, 28/2/201… Tiêu chuẩn 750.000 ĐẶT VÉ
2 TET_TC-GG (2 Ngày – 1 Đêm)

TRÀM CHIM – GÁO GIỒNG

ĐI, VỀ: XE

7, 20, 22, 24, 26, 28/2/2.. KS 2 sao 1.668.000 ĐẶT VÉ
3 TET_CD-LX (2 Ngày-1 Đêm)


CHÂU ĐỐC – LONG XUYÊN, TẾT


ĐI, VỀ: XE
20,22,24,26,28/2/201… KS 2 sao 1.725.000 ĐẶT VÉ
4 TET_TG (1 Ngày-0 Đêm)


TIỀN GIANG – TẾT


ĐI, VỀ: XE 
20,21,24,26,28/2/201… Tiêu chuẩn 586.000 ĐẶT VÉ
5 TET_CT (2 Ngày-1 Đêm)


CẦN THƠ – TẾT


ĐI, VỀ: XE 
20,21,24,26,28/2/201… KS 3 sao 1.698.000 ĐẶT VÉ
6 TET_DBSCL6 (6 Ngày-5 Đêm)


CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ, TẾT


ĐI, VỀ: XE 
20,22,24,26,28/2/201… Đạt chuẩn 5.505.000 ĐẶT VÉ
7 TET_DBCSL7 (4 Ngày-3 Đêm)


VĨNH LONG- RACH GIÁ- CÀ MAU- CẦN THƠ , TẾT


ĐI, VỀ: XE 
20,22,24,26,28/2/201… KS 3 sao 3.862.000 ĐẶT VÉ
8 TET_DBSCL1 (4 Ngày-3 Đêm)


CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CẦN THƠ, TẾT


ĐI, VỀ: XE 
20,22,24,26,28/2/201… Đạt chuẩn 3.084.000 ĐẶT VÉ
9 TET_RG-PQ (3 Ngày-2 Đêm)


PHÚ QUỐC – TẾT


ĐI, VỀ: XE 
20,22/2/2015 Đạt chuẩn 4.220.000 ĐẶT VÉ
KS 3 sao 4.920.000
10 TET_PQ (3 Ngày-2 Đêm)


PHÚ QUỐC – TẾT ( VN AIR, VÉ ĐOÀN)


ĐI, VỀ: MÁY BAY 
22,24/2/2015 Đạt chuẩn 2.660.000 ĐẶT VÉ
10A TET_PQ (3 Ngày-2 Đêm)


PHÚ QUỐC – TẾT ( JET STAR AIR, VÉ ĐOÀN)


ĐI, VỀ: MÁY BAY 
20/2/2015 KS 2 sao 2.898.000 ĐẶT VÉ
11 TET_BL3 (4 Ngày-3 Đêm)


MADAGUI – BẢO LỘC – ĐÀ LẠT , TẾT


ĐI, VỀ: XE 
22/2/2015 Lễ Tết 2*

 P4 khách

3.188.000 ĐẶT VÉ
Lễ Tết 2*

P3 khách

3.218.000
Lễ Tết 2*

P2 khách

3.278.000
12 TET_DL5 (3 Ngày-2 Đêm)


ĐÀ LẠT – TẾT


ĐI, VỀ: XE 
20,23/2/2015 Lễ Tết 2*

 P4 khách

2.298.000 ĐẶT VÉ
Lễ Tết 2*

 P3 khách

2.338.000
Lễ Tết 2*

 P2 khách

2.398.000
Lễ Tết 3*

 P4 khách

2.857.000
Lễ Tết 3*

 P3 khách

2.917.000
Lễ Tết 3* 2.977.000
12A TET_DL5 (3 Ngày-2 Đêm)


ĐÀ LẠT – TẾT


ĐI, VỀ: XE 
27/2/2015 Lễ Tết 2*

P4 khách

2.098.000 ĐẶT VÉ
Lễ Tết 2*

P3 khách

2.138.000
Lễ Tết 2*

P2 khách

2.198.000
KHUYẾN MÃI
13 KM_SG-MN_CG (1 Ngày-0 Đêm)


CẦN GIỜ – KHUYẾN MÃI


ĐI, VỀ: XE 
11/1/2015 Tiêu chuẩn 495.000 ĐẶT VÉ
14 KM_SG-MN_ÐT (1 Ngày-0 Đêm)


ĐỒNG THÁP – GÁO GIỒNG


ĐI, VỀ: XE 
18/1/2015 Tiêu chuẩn 495.000 ĐẶT VÉ
15 KM_SG-MN_CT (2 Ngày-1 Đêm)


CẦN THƠ – KHUYẾN MÃI


ĐI, VỀ: XE 
10,17,24,31/1/2015 Đạt chuẩn 1.295.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 1.420.000
TIẾT KIỆM
16 TK_SG-MTTN_ÐL1 (4 Ngày-3 Đêm)


ĐÀ LẠT- VƯỜN DÂU – LÀNG HOA


ĐI, VỀ: XE 
15,22/1/2015 Đạt chuẩn 2.188.000 ĐẶT VÉ
TOUR HOT
17 SG-MN_TG-BT (1 Ngày-0 Đêm)

TIỀN GIANG – BẾN TRE
ĐI, VỀ: XE
11,18/1/2015

1,8,15/2/2015

Tiêu chuẩn 586.000 ĐẶT VÉ
18 SG-MN_VL (1 Ngày-0 Đêm)


VĨNH LONG


ĐI, VỀ: XE
11,18,25/1/2015 Tiêu chuẩn 876.000 ĐẶT VÉ
19 SN-MN_ÐT (1 Ngày-0 Đêm)


ĐỒNG THÁP – GÁO GIỒNG


ĐI, VỀ: XE
11,25/1/2015 Tiêu chuẩn 750.000 ĐẶT VÉ
20 SG-MN_CT (2 Ngày-1 Đêm)


CẦN THƠ


ĐI, VỀ: XE
KS 3 sao 1.698.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 2.298.000
TOUR MỚI
21 SG-MTTN_DN-HA-H-TD (5 Ngày-4 Đêm)


ĐÀ NẴNG – HUẾ – THIÊN ĐƯỜNG ( TOUR MỚI )


ĐI, VỀ: MÁY BAY
 
8,10,17,17,22,24,31/…

7,14,21/2/2015

KS 3 sao 5.078.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 6.078.000 ĐẶT VÉ
22 SG-MTTN_DN-HA-H (4 Ngày-3 Đêm)


ĐÀ ĐẴNG – HỘI AN – HUẾ ( TOUR MỚI )


ĐI, VỀ: MÁY BAY 
8,10,17,17,22,24,31/…

7,14,21/2/2015

KS 3 sao 4.178.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 5.178.000 ĐẶT VÉ
23 SG-MTTN_H-TD-DN-HA (5 Ngày-4 Đêm)


HUẾ – THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – HỘI AN ( TOUR MỚI )


ĐI, VỀ: MÁY BAY
 
10,12,19,19,24,26/1/…

2,9,16,23/2/2015

KS 3 sao 5.078.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 6.078.000 ĐẶT VÉ
24 SG-MTTN_-H-TD-DN-HA.2 (4 Ngày-3 Đêm)


HUẾ – THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – HỘI AN ( TOUR MỚI )


ĐI, VỀ: MÁY BAY
10,12,19,19,24,26/1/…

2,9,16,23/2/2015

KS 3 sao 4.178.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 5.178.000 ĐẶT VÉ
25 SG-MTTN_DN-H-TD (4 Ngày-3 Đêm)


ĐÀ NẴNG – HUẾ – THIÊN ĐƯỜNG ( TOUR MỚI )


ĐI, VỀ: MÁY BAY 
9,11,18,18,23,25/1/2…

1,8,15,22/2/2015

KS 3 sao 4.178.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 5.178.000 ĐẶT VÉ
26 SG-MTTN-DN-H (3 Ngày-2 Đêm)


ĐÀ NẴNG – HUẾ ( TOUR MỚI )


ĐI, VỀ: MÁY BAY

9,11,18,18,23,25/1/2…

1,8,15,22/2/2015

KS 3 sao 3.278.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 4.278.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 9.678.000 ĐẶT VÉ
KS 4 sao 16.376.000 ĐẶT VÉ